Cookie Notice

Această notă de informare se referă la cookie-urile și paginile web operate de către societatea Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, cu sediul în Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6590/2010, CUI: RO27144903, Tel/Fax: +40 212240032, E-mail: office@drreddys.ro, denumită în continuare DR. REDDY’S.

Definiții

„Website-uri“  înseamnă website-urile paginile web operate de către DR. REDDY’S.

Date cu caracter personal“ înseamnă informații care fac referire la orice individ identificat sau identificabil 

Notă de informare (cu privire la protecția datelor cu caracter persona)l“ înseamnă prezentul document

„GDPR ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Cookie fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 

Domeniul de aplicare

Prezenta Notă informativă este aplicabilă informațiilor pe care le colectăm despre dvs. atât direct de la dvs. cât și din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc website-urile noastre, precum și prin intermediul cookie-urilor. Informațiile sunt colectate în timpul interacțiunilor pe care dvs. le aveți cu website-urile DR. REDDY’S.  

De ce avem nevoie de datele dvs. și ce date colectăm?

În vederea asigurării funcționalității website-urilor noastre, colectăm și folosim o serie de date personale de la dvs., așa cum sunt acestea descrise în lista de mai jos. Datele pe care le procesăm nu sunt date personale cu caracter special, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare. 

 1. REDDY’S colectează informație de la vizitatorii website-urilor sale în următoarele modalități, dar fără a se limita la acestea: a) Informațiile pe care ni le furnizați voluntar (când utilizați diverse formulare de pe website-uri de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon și b) Informații pe care le colectăm automat (când navigații pe website-urile noastre, este posibil să colectăm informații despre vizita dvs. pe aceste website-uri. Aceste informații pot include: adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul sau a altor tehnologii de similare.

 

Informație furnizată direct de vizitator

Datele pe care le colectăm prin intermediul diverselor formulare (de ex: formular de contact) sunt reprezentate de numele dvs., adresa de email și mesajul transmis etc. Aceste date ne sunt necesare pentru a vă putea răspunde la mesajul pe care ni-l transmiteți sau pentru a putea să vă oferim diverse servicii. Atunci când contactați DR. REDDY’S prin intermediul formularelor vom considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le vom partaja cu terți fără a vă informa despre acest lucru sau, după caz, fără a obține consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Informație colectate de pe website-urile pentru pacienți și profesioniști în domeniul sănătății

În situația website-urilor dedicate diverselor categorii de pacienți și profesioniști în domeniul sănătății și pentru care este necesară autentificarea pentru accesarea unor secțiuni specifice, putem colecta diverse alte informații care să ne permită livrarea în cele mai bune condiții  a serviciilor sau conținutului de la nivelul acestor secțiuni, să ne permită stabilirea eligibilității vizitatorilor la nivelul acestor secțiuni etc. În anumite situații (când se cor prelucra date cu caracter special de exemplu) va fi solicitat consimțământul informat. În acest sens putem colecta următoarele categorii de date, dar fără a ne limita la acestea: pacienți – username și parolă, nume și prenume, date socio-demografice, date de contact, date despre afecțiune și tratament; medici: username și parolă, nume și prenume, date socio-demografice, date de contact, date profesionale etc.

 

Informație din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați site-ul nostru, dezvăluiți anumite informații despre dvs., și anume: adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., website-ul din care ați venit atunci când ați accesat website-ul nostru etc. Website-urile noastre, ca și alte website-uri, înregistrează această informație pentru a putea personaliza conținutul lor, pentru a se putea proteja de atacuri externe îndreptate împotriva capacităților sale tehnologice sau pentru a urmări, de-a lungul timpului, traficul înregistrat pe website-uri și paginile cele mai accesate de către cititorii săi, pentru îmbunătățirea conținutului acestora.

Informație din cookies

În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, DR. REDDY’S poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare. 

Nu vindem, nu închiriem sau nu divulgăm sau dezvăluim în alt mod datele dumneavoastră personale unor terțe părți.

Cum utilizăm și distribuim informațiile despre dvs.?

 

Putem utiliza informațiile despre dvs.:

 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.
 • în scop marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil

Care este temeiul legal în baza căruia se realizează prelucrarea datelor dvs.?

 

Website-urile deținute de DR. REDDY’S sun în general website-uri de prezentare și destinate publicului larg, precum și pacienților și profesioniștilor în domeniul sănătății . Informațiile prezente pe acestea sunt atât de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit (zona publică a website-urilor), cât și de interes specific pentru diverse categorii de utilizatori (pacienți, profesioniști în domeniul sănătății etc.) și care pot avea suplimentar acces la secțiuni din website pe bază de username și parolă.

Temeiul legal în baza căruia vom prelucra datele personale ale vizitatorilor este reprezentat de dreptul nostru legitim de a face cunoscută compania noastră pe internet, de a ne promova clienților sau potențialilor clienți și de a comunica cu aceștia. Datele colectate ne ajută să ne cunoaștem mai bine vizitatorii paginii noastre de internet și să adaptăm conținutul acesteia în funcție de informațiile de trafic. De asemenea o parte dintre datele colectate ne sunt necesare pentru a preveni atacurile cibernetice și a face posibilă urmărirea penală, caz în care temeiul legal al prelucrărilor este apărarea unui drept în instanță.

 

Potrivit legislației în vigoare consimțământul nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

 

Datele colectate nu sunt folosite în alte scopuri decât cele declarate. Prelucrarea de către noi  a datelor dvs. cu caracter personal este în așa fel concepută încât împiedică prelucrarea datelor dvs. pentru un scop secundar, care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale au fost inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, atunci veți fi informat, înainte ca prelucrarea datelor dvs. personale în scopul secundar să aibă loc. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru DR. REDDY’S. În cazul în care veți oferi în mod voluntar mai multe informații, acestea nu vor fi luate în considerare și vor fi șterse imediat. 

Cu cine partajăm datele dvs. și cum păstrăm aceste date?

 1. REDDY’S poate dezvălui datele dumneavoastră personale în următoarele condiții:
 • ne solicitați expres aceasta sau autorizați expres dezvăluirea;
 • informațiile sunt furnizate angajaților noștri, furnizorilor sau prestatorilor de servicii care îndeplinesc funcții în numele nostru;
 • informațiile sunt furnizate pentru a respecta legea (de exemplu, pentru a se conforma unui mandat de percheziție, a unei citații sau a unei hotărâri judecătorești), a impune un acord pe care îl avem cu dvs. sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța sau drepturile, proprietatea sau siguranța angajaților noștri sau a altora;
 • în cazul în care vorbim despre abordarea unor urgente sau a unor cazuri de forță majoră 
 • în cazul în care dezvăluirea este necesara pentru a soluționa litigiile, revendicările sau persoanele care dețin un interes legal sau benefic;
 1. REDDY’S poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari:
 • Dumneavoastră, împuterniciților dvs. sau altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dvs., la cerere, adică este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.
 • Angajaților și colaboratorilor DR. REDDY’S, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor
 • Împuterniciților DR. REDDY’S: companii de găzduire și stocare cloud, mentenanță, companii care furnizează servicii de analize și statistici trafic
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice centrale/locale, la cererea acestora, pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

 

Datele personale dezvăluite împuterniciților numiți mai sus pot fi toate datele prelucrate despre dumneavoastră menționate anterior. Datele sunt oferite furnizorilor de servicii de găzduire și analize trafic deoarece DR. REDDY’S utilizează serviciile acestora pentru asigurarea bunei funcționări a website-urilor sale. 

 

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Furnizorii acestor servicii au fost selectați după examinarea măsurilor și practicilor de securitate și confidențialitate ale acestora.

 

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază acorduri, înțelegeri sau contracte scrise. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii. Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unor alte categorii de destinatari, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. 

 

Păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. în bazele de date ale furnizorilor noștri împuterniciți sau pe serverele noastre. Aceste informații pot fi accesate numai de către personalul împuterniciților sau cel al DR. REDDY’S direct implicat în administrarea website-urilor și serviciilor acestora. Vom păstra aceste informații atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective și atât timp cât este permis sau impus prin legislația în vigoare.

Putem să colectăm date agregate despre vizitatorii website-urilor și să dezvăluim rezultatele unor astfel de informații agregate (dar nu și identificabile personal) partenerilor noștri, furnizorilor de servicii, agențiilor de publicitate și / sau altor părți terțe în scopuri de statistici, marketing sau promovare. 

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. 

Website-urile noastre se pot interconecta cu website-uri media sociale, cum ar fi Facebook, LinkedIn, Twitter și altele. Daca alegeți să dați „like” sau sa partajați informații de pe site-ul nostru prin intermediul acestor servicii, trebuie sa parcurgeți politica de confidențialitate a acelui serviciu. Daca sunteți membru al unui website social media, interconectarea poate permite website-ului social să ofere acces website-ului dvs. la informațiile dvs. personale de identificare.

 

Unde se transferă datele dvs. personale?

 

Majoritatea website-urilor noastre utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care ne ajuta să analizăm constant modul în care utilizatorii utilizează website-urile noastre. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării website-urilor, al compilării rapoartelor privind activitățile website-urilor pentru operatorii de site și în furnizarea altor servicii legate de activitatea website-urilor și de utilizarea internetului.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care sunt utilizate website-urilor – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

 

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

 

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

 

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

În afară de situația descrisă mai sus nu transferăm alte date personale ale dvs. în țări din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (SEE) ori către o organizație internațională. Datele oferite furnizorului de servicii de găzduire sunt stocate pe servere situate în UE și SEE.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o măsură, amploare și frecvență care sunt necesare pentru scopurile procesării. Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, pe termen limitat sau până la data exercitării dreptului dvs. de intervenție asupra datelor. Datele colectate de modulele cookies sunt stocate pe durate de timp diferite, în funcție de caracteristicile fiecărui cookie în parte. Pentru mai multe detalii despre durata de stocare a acestor informații vă rugăm să consultați informațiile din modulul de cookies de pe website-urile noastre.

După expirarea perioadei de prelucrare sau la data exercitării dreptului dvs. de intervenție asupra datelor datele dvs. personale vor fi șterse sau anonimizate cu excepția situațiilor în care avem dreptul sau suntem obligați să menținem unele sau toate datele în conformitate cu legislația aplicabilă, caz în care vom prelucra în continuare acele date personale, conform legii.

 

Cum se asigură securitatea datelor colectate despre dvs.?

Atunci când prelucrezi date personale, nimic nu e mai important ca modul în care înțelegi să păstrezi securitatea acestor date. Iar noi am încercat să facem tot ce e tehnic posibil, la acest moment, să menținem un standard de securitate extrem de înalt. 

Am construit un set de masuri fizice, tehnice și administrative de securitate. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Criptăm informația, acolo unde acest lucru este posibil. De asemenea, folosim tehnici de pseudonimizare a informației. 

Am structurat accesul către datele dvs. personale pe baza unor ierarhii de drepturi, astfel încât angajații DR. REDDY’S să poată accesa datele doar atunci când sunt îndreptățiți să o facă. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și la menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs. Ne angajăm să luam măsuri disciplinare adecvate pentru a asigura respectarea responsabilităților de protecție a datelor cu caracter personal de către angajații noștri.

 1. REDDY’S protejează prelucrarea datelor cu caracter personal, împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Am selectat cu grijă împuterniciții noștri (companii de găzduire, mentenanță etc.) astfel încât măsurile de securitate a datelor pe care aceștia le pun în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Atât personalul nostru cât și cel al împuterniciților noștri este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. DR. REDDY’S controlează accesul la datele personale pe care le deține și controlează faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute, pot accesa aceste date. De asemenea DR. REDDY’S se asigură că accesul fizic neautorizat la datele dvs. cu caracter personal este împiedicat și previne pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale. 

Care sunt drepturile dvs. privind datele colectate?

În conformitate cu legislația în vigoare, prin prezenta, se consideră că sunteți informat cu privire la următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea de către DR. REDDY’S a datelor personale:

 1. i) Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale, precum și cu privire la datele care fac obiectul prelucrării și a originii acestor date. Odată ce colectăm de la dvs. anumite date personale, vă vom informa despre tot ce se întâmplă cu acestea, la ce sunt folosite, cum se pot accesa, modifica, șterge etc. În același timp, aveți dreptul să vă accesați datele personale ori de câte ori veți dori acest lucru.

(ii) Dreptul de a avea acces la datele personale. La cererea dumneavoastră, vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesăm astfel de date, veți primi acces la acestea, dacă solicitați acest lucru. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați aceasta. 

(iii) Dreptul de intervenție (rectificare, restricționare, ștergere – „dreptul de a fi uitat”) asupra datelor personale. 

Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor. Ori de cate ori observați faptul că în informațiile colectate de noi de la dumneavoastră s-a strecurat o eroare, ne puteți semnala acest lucru și vom proceda la remedierea cât mai rapidă a erorii în cauză.

La cererea dvs. vom restricționa prelucrarea, adică vom bloca pentru o anumită perioadă de timp prelucrarea datelor dvs. (de ex: dacă veți considera că datele nu sunt exacte sau că prelucrarea este ilegală etc.). Vă vom informa ce măsuri au fost luate și de asemenea, când anume restricția a fost ridicată. 

La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare, (iii) datele au fost prelucrate ilegal, (iv) vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare (pentru datele prelucrate pe bază de consimțământ, dacă este cazul).

(iv) Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale sau dacă vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs., această prelucrare va continua.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate. Pentru prelucrarea de față nu folosim datele dvs. personale pentru a lua decizii automate în privința dvs. care produc efecte juridice care vă privesc sau afectează într-o măsură semnificativă.

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor. Dacă prelucrările de date se realizează în baza unui consimțământ sau contract cu dvs., atunci aveți dreptul să solicitați și să primiți datele prelucrate prin mijloace automate și să decideți ce anume faceți cu ele, să le păstrați exclusiv pentru uzul dvs. privat sau puteți opta pentru transferul către un alt operator.

(vii) Dreptul de a înainta plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autoritatea de supraveghere), precum și de a vă adresa instanței, pentru atacarea deciziilor operatorului DR. REDDY’S, în conformitate cu legislația în vigoare.

Referitor la exercitare acestor drepturi vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații: de exemplu, acolo unde putem demonstra că există o obligație legală de prelucrare a datelor dvs. Acest lucru înseamnă că putem păstra datele dvs. chiar dacă vă exercitați drepturile de intervenție asupra datelor.

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te identifica – În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

Cum vă puteți exercita drepturile și la ce adresă ne puteți contacta?

 

Datele dvs. sunt colectate și utilizate de DR. REDDY’S direct sau prin intermediul împuterniciților acestuia având următoarele date de contact:

 

Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, cu sediul în Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6590/2010, CUI: RO27144903, Tel/Fax: +40 212240032, email: marian.mitroi@drreddys.com

 

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi sau dacă, în orice moment, aveți întrebări sau vă preocupă ceva în legătură cu prezenta Notă informativă, puteți să faceți o solicitare în acest sens la datele de contact de mai sus. 

 

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a răspunde prompt la solicitările dvs. sau pentru a vă soluționa problema. Veți primi răspunsul nostru  la adresa poștală sau de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa poștală sau de e-mail utilizată atunci când ați depus cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica întârzierea.

Alte detalii?

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune vă va fi adusă la cunoștință și comunicată prin cele mai adecvate mijloace pentru dvs. Putem schimba această Notă de informare în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Note de informare sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

Suntem o entitate românească ce oferă servicii rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română. 

 

Pentru mai multe detalii despre modul în care asigurăm protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica DR. REDDY’S de protecție a datelor.

 

Această notă de informare este elaborată în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor, aflat în vigoare și aplicabil de la 25 mai 2018. 

 

Prezentul document a fost actualizat ultima dată la data de 08 noiembrie 2018.

Cookie Notice

Această notă de informare se referă la cookie-urile și paginile web operate de către societatea Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, cu sediul în Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6590/2010, CUI: RO27144903, Tel/Fax: +40 212240032, E-mail: office@drreddys.ro, denumită în continuare DR. REDDY’S.

Definiții

„Website-uri“  înseamnă website-urile paginile web operate de către DR. REDDY’S.

Date cu caracter personal“ înseamnă informații care fac referire la orice individ identificat sau identificabil 

Notă de informare (cu privire la protecția datelor cu caracter persona)l“ înseamnă prezentul document

„GDPR ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Cookie fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 

Domeniul de aplicare

Prezenta Notă informativă este aplicabilă informațiilor pe care le colectăm despre dvs. atât direct de la dvs. cât și din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc website-urile noastre, precum și prin intermediul cookie-urilor. Informațiile sunt colectate în timpul interacțiunilor pe care dvs. le aveți cu website-urile DR. REDDY’S.  

De ce avem nevoie de datele dvs. și ce date colectăm?

În vederea asigurării funcționalității website-urilor noastre, colectăm și folosim o serie de date personale de la dvs., așa cum sunt acestea descrise în lista de mai jos. Datele pe care le procesăm nu sunt date personale cu caracter special, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare. 

 1. REDDY’S colectează informație de la vizitatorii website-urilor sale în următoarele modalități, dar fără a se limita la acestea: a) Informațiile pe care ni le furnizați voluntar (când utilizați diverse formulare de pe website-uri de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon și b) Informații pe care le colectăm automat (când navigații pe website-urile noastre, este posibil să colectăm informații despre vizita dvs. pe aceste website-uri. Aceste informații pot include: adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul sau a altor tehnologii de similare.

 

Informație furnizată direct de vizitator

Datele pe care le colectăm prin intermediul diverselor formulare (de ex: formular de contact) sunt reprezentate de numele dvs., adresa de email și mesajul transmis etc. Aceste date ne sunt necesare pentru a vă putea răspunde la mesajul pe care ni-l transmiteți sau pentru a putea să vă oferim diverse servicii. Atunci când contactați DR. REDDY’S prin intermediul formularelor vom considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le vom partaja cu terți fără a vă informa despre acest lucru sau, după caz, fără a obține consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Informație colectate de pe website-urile pentru pacienți și profesioniști în domeniul sănătății

În situația website-urilor dedicate diverselor categorii de pacienți și profesioniști în domeniul sănătății și pentru care este necesară autentificarea pentru accesarea unor secțiuni specifice, putem colecta diverse alte informații care să ne permită livrarea în cele mai bune condiții  a serviciilor sau conținutului de la nivelul acestor secțiuni, să ne permită stabilirea eligibilității vizitatorilor la nivelul acestor secțiuni etc. În anumite situații (când se cor prelucra date cu caracter special de exemplu) va fi solicitat consimțământul informat. În acest sens putem colecta următoarele categorii de date, dar fără a ne limita la acestea: pacienți – username și parolă, nume și prenume, date socio-demografice, date de contact, date despre afecțiune și tratament; medici: username și parolă, nume și prenume, date socio-demografice, date de contact, date profesionale etc.

 

Informație din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați site-ul nostru, dezvăluiți anumite informații despre dvs., și anume: adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., website-ul din care ați venit atunci când ați accesat website-ul nostru etc. Website-urile noastre, ca și alte website-uri, înregistrează această informație pentru a putea personaliza conținutul lor, pentru a se putea proteja de atacuri externe îndreptate împotriva capacităților sale tehnologice sau pentru a urmări, de-a lungul timpului, traficul înregistrat pe website-uri și paginile cele mai accesate de către cititorii săi, pentru îmbunătățirea conținutului acestora.

Informație din cookies

În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, DR. REDDY’S poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare. 

Nu vindem, nu închiriem sau nu divulgăm sau dezvăluim în alt mod datele dumneavoastră personale unor terțe părți.

Cum utilizăm și distribuim informațiile despre dvs.?

 

Putem utiliza informațiile despre dvs.:

 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.
 • în scop marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil

Care este temeiul legal în baza căruia se realizează prelucrarea datelor dvs.?

 

Website-urile deținute de DR. REDDY’S sun în general website-uri de prezentare și destinate publicului larg, precum și pacienților și profesioniștilor în domeniul sănătății . Informațiile prezente pe acestea sunt atât de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit (zona publică a website-urilor), cât și de interes specific pentru diverse categorii de utilizatori (pacienți, profesioniști în domeniul sănătății etc.) și care pot avea suplimentar acces la secțiuni din website pe bază de username și parolă.

Temeiul legal în baza căruia vom prelucra datele personale ale vizitatorilor este reprezentat de dreptul nostru legitim de a face cunoscută compania noastră pe internet, de a ne promova clienților sau potențialilor clienți și de a comunica cu aceștia. Datele colectate ne ajută să ne cunoaștem mai bine vizitatorii paginii noastre de internet și să adaptăm conținutul acesteia în funcție de informațiile de trafic. De asemenea o parte dintre datele colectate ne sunt necesare pentru a preveni atacurile cibernetice și a face posibilă urmărirea penală, caz în care temeiul legal al prelucrărilor este apărarea unui drept în instanță.

 

Potrivit legislației în vigoare consimțământul nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

 

Datele colectate nu sunt folosite în alte scopuri decât cele declarate. Prelucrarea de către noi  a datelor dvs. cu caracter personal este în așa fel concepută încât împiedică prelucrarea datelor dvs. pentru un scop secundar, care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale au fost inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, atunci veți fi informat, înainte ca prelucrarea datelor dvs. personale în scopul secundar să aibă loc. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru DR. REDDY’S. În cazul în care veți oferi în mod voluntar mai multe informații, acestea nu vor fi luate în considerare și vor fi șterse imediat. 

Cu cine partajăm datele dvs. și cum păstrăm aceste date?

 1. REDDY’S poate dezvălui datele dumneavoastră personale în următoarele condiții:
 • ne solicitați expres aceasta sau autorizați expres dezvăluirea;
 • informațiile sunt furnizate angajaților noștri, furnizorilor sau prestatorilor de servicii care îndeplinesc funcții în numele nostru;
 • informațiile sunt furnizate pentru a respecta legea (de exemplu, pentru a se conforma unui mandat de percheziție, a unei citații sau a unei hotărâri judecătorești), a impune un acord pe care îl avem cu dvs. sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța sau drepturile, proprietatea sau siguranța angajaților noștri sau a altora;
 • în cazul în care vorbim despre abordarea unor urgente sau a unor cazuri de forță majoră 
 • în cazul în care dezvăluirea este necesara pentru a soluționa litigiile, revendicările sau persoanele care dețin un interes legal sau benefic;
 1. REDDY’S poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari:
 • Dumneavoastră, împuterniciților dvs. sau altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dvs., la cerere, adică este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.
 • Angajaților și colaboratorilor DR. REDDY’S, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor
 • Împuterniciților DR. REDDY’S: companii de găzduire și stocare cloud, mentenanță, companii care furnizează servicii de analize și statistici trafic
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice centrale/locale, la cererea acestora, pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

 

Datele personale dezvăluite împuterniciților numiți mai sus pot fi toate datele prelucrate despre dumneavoastră menționate anterior. Datele sunt oferite furnizorilor de servicii de găzduire și analize trafic deoarece DR. REDDY’S utilizează serviciile acestora pentru asigurarea bunei funcționări a website-urilor sale. 

 

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Furnizorii acestor servicii au fost selectați după examinarea măsurilor și practicilor de securitate și confidențialitate ale acestora.

 

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază acorduri, înțelegeri sau contracte scrise. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii. Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unor alte categorii de destinatari, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. 

 

Păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. în bazele de date ale furnizorilor noștri împuterniciți sau pe serverele noastre. Aceste informații pot fi accesate numai de către personalul împuterniciților sau cel al DR. REDDY’S direct implicat în administrarea website-urilor și serviciilor acestora. Vom păstra aceste informații atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective și atât timp cât este permis sau impus prin legislația în vigoare.

Putem să colectăm date agregate despre vizitatorii website-urilor și să dezvăluim rezultatele unor astfel de informații agregate (dar nu și identificabile personal) partenerilor noștri, furnizorilor de servicii, agențiilor de publicitate și / sau altor părți terțe în scopuri de statistici, marketing sau promovare. 

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. 

Website-urile noastre se pot interconecta cu website-uri media sociale, cum ar fi Facebook, LinkedIn, Twitter și altele. Daca alegeți să dați „like” sau sa partajați informații de pe site-ul nostru prin intermediul acestor servicii, trebuie sa parcurgeți politica de confidențialitate a acelui serviciu. Daca sunteți membru al unui website social media, interconectarea poate permite website-ului social să ofere acces website-ului dvs. la informațiile dvs. personale de identificare.

 

Unde se transferă datele dvs. personale?

 

Majoritatea website-urilor noastre utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care ne ajuta să analizăm constant modul în care utilizatorii utilizează website-urile noastre. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării website-urilor, al compilării rapoartelor privind activitățile website-urilor pentru operatorii de site și în furnizarea altor servicii legate de activitatea website-urilor și de utilizarea internetului.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care sunt utilizate website-urilor – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

 

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

 

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

 

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

În afară de situația descrisă mai sus nu transferăm alte date personale ale dvs. în țări din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (SEE) ori către o organizație internațională. Datele oferite furnizorului de servicii de găzduire sunt stocate pe servere situate în UE și SEE.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o măsură, amploare și frecvență care sunt necesare pentru scopurile procesării. Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, pe termen limitat sau până la data exercitării dreptului dvs. de intervenție asupra datelor. Datele colectate de modulele cookies sunt stocate pe durate de timp diferite, în funcție de caracteristicile fiecărui cookie în parte. Pentru mai multe detalii despre durata de stocare a acestor informații vă rugăm să consultați informațiile din modulul de cookies de pe website-urile noastre.

După expirarea perioadei de prelucrare sau la data exercitării dreptului dvs. de intervenție asupra datelor datele dvs. personale vor fi șterse sau anonimizate cu excepția situațiilor în care avem dreptul sau suntem obligați să menținem unele sau toate datele în conformitate cu legislația aplicabilă, caz în care vom prelucra în continuare acele date personale, conform legii.

 

Cum se asigură securitatea datelor colectate despre dvs.?

Atunci când prelucrezi date personale, nimic nu e mai important ca modul în care înțelegi să păstrezi securitatea acestor date. Iar noi am încercat să facem tot ce e tehnic posibil, la acest moment, să menținem un standard de securitate extrem de înalt. 

Am construit un set de masuri fizice, tehnice și administrative de securitate. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Criptăm informația, acolo unde acest lucru este posibil. De asemenea, folosim tehnici de pseudonimizare a informației. 

Am structurat accesul către datele dvs. personale pe baza unor ierarhii de drepturi, astfel încât angajații DR. REDDY’S să poată accesa datele doar atunci când sunt îndreptățiți să o facă. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și la menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs. Ne angajăm să luam măsuri disciplinare adecvate pentru a asigura respectarea responsabilităților de protecție a datelor cu caracter personal de către angajații noștri.

 1. REDDY’S protejează prelucrarea datelor cu caracter personal, împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Am selectat cu grijă împuterniciții noștri (companii de găzduire, mentenanță etc.) astfel încât măsurile de securitate a datelor pe care aceștia le pun în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Atât personalul nostru cât și cel al împuterniciților noștri este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. DR. REDDY’S controlează accesul la datele personale pe care le deține și controlează faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute, pot accesa aceste date. De asemenea DR. REDDY’S se asigură că accesul fizic neautorizat la datele dvs. cu caracter personal este împiedicat și previne pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale. 

Care sunt drepturile dvs. privind datele colectate?

În conformitate cu legislația în vigoare, prin prezenta, se consideră că sunteți informat cu privire la următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea de către DR. REDDY’S a datelor personale:

 1. i) Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale, precum și cu privire la datele care fac obiectul prelucrării și a originii acestor date. Odată ce colectăm de la dvs. anumite date personale, vă vom informa despre tot ce se întâmplă cu acestea, la ce sunt folosite, cum se pot accesa, modifica, șterge etc. În același timp, aveți dreptul să vă accesați datele personale ori de câte ori veți dori acest lucru.

(ii) Dreptul de a avea acces la datele personale. La cererea dumneavoastră, vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesăm astfel de date, veți primi acces la acestea, dacă solicitați acest lucru. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați aceasta. 

(iii) Dreptul de intervenție (rectificare, restricționare, ștergere – „dreptul de a fi uitat”) asupra datelor personale. 

Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor. Ori de cate ori observați faptul că în informațiile colectate de noi de la dumneavoastră s-a strecurat o eroare, ne puteți semnala acest lucru și vom proceda la remedierea cât mai rapidă a erorii în cauză.

La cererea dvs. vom restricționa prelucrarea, adică vom bloca pentru o anumită perioadă de timp prelucrarea datelor dvs. (de ex: dacă veți considera că datele nu sunt exacte sau că prelucrarea este ilegală etc.). Vă vom informa ce măsuri au fost luate și de asemenea, când anume restricția a fost ridicată. 

La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare, (iii) datele au fost prelucrate ilegal, (iv) vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare (pentru datele prelucrate pe bază de consimțământ, dacă este cazul).

(iv) Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale sau dacă vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs., această prelucrare va continua.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate. Pentru prelucrarea de față nu folosim datele dvs. personale pentru a lua decizii automate în privința dvs. care produc efecte juridice care vă privesc sau afectează într-o măsură semnificativă.

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor. Dacă prelucrările de date se realizează în baza unui consimțământ sau contract cu dvs., atunci aveți dreptul să solicitați și să primiți datele prelucrate prin mijloace automate și să decideți ce anume faceți cu ele, să le păstrați exclusiv pentru uzul dvs. privat sau puteți opta pentru transferul către un alt operator.

(vii) Dreptul de a înainta plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autoritatea de supraveghere), precum și de a vă adresa instanței, pentru atacarea deciziilor operatorului DR. REDDY’S, în conformitate cu legislația în vigoare.

Referitor la exercitare acestor drepturi vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații: de exemplu, acolo unde putem demonstra că există o obligație legală de prelucrare a datelor dvs. Acest lucru înseamnă că putem păstra datele dvs. chiar dacă vă exercitați drepturile de intervenție asupra datelor.

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te identifica – În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

Cum vă puteți exercita drepturile și la ce adresă ne puteți contacta?

 

Datele dvs. sunt colectate și utilizate de DR. REDDY’S direct sau prin intermediul împuterniciților acestuia având următoarele date de contact:

 

Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, cu sediul în Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6590/2010, CUI: RO27144903, Tel/Fax: +40 212240032, email: marian.mitroi@drreddys.com

 

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi sau dacă, în orice moment, aveți întrebări sau vă preocupă ceva în legătură cu prezenta Notă informativă, puteți să faceți o solicitare în acest sens la datele de contact de mai sus. 

 

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a răspunde prompt la solicitările dvs. sau pentru a vă soluționa problema. Veți primi răspunsul nostru  la adresa poștală sau de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa poștală sau de e-mail utilizată atunci când ați depus cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica întârzierea.

Alte detalii?

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune vă va fi adusă la cunoștință și comunicată prin cele mai adecvate mijloace pentru dvs. Putem schimba această Notă de informare în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Note de informare sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

Suntem o entitate românească ce oferă servicii rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română. 

 

Pentru mai multe detalii despre modul în care asigurăm protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica DR. REDDY’S de protecție a datelor.

 

Această notă de informare este elaborată în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor, aflat în vigoare și aplicabil de la 25 mai 2018. 

 

Prezentul document a fost actualizat ultima dată la data de 08 noiembrie 2018.