Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Declarație de consimțământ

Prin prezenta, consimt cu privire la prelucrarea de către Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL („Dr. Reddy’s”) a datelor cu caracter personal menționate mai sus („Datele”), astfel cum este specificat în prezenta declarație de consimțământ.

Prelucrarea Datelor este limitată la următoarele scopuri:

 • furnizarea de informații relevante cu privire la produsele din portofoliul Dr. Reddy’s, îmbunătățirea și promovarea acestora, precum și a activității Dr. Reddy’s în general, prin furnizarea de informații medicale sau științifice cu privire la acestea și a altor informații utile pentru domeniul meu de activitate.
 • realizarea de cercetări și sondaje de către Dr. Reddy’s cu implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății.
 • scopuri similare, compatibile cu cele enumerate mai sus.

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor este voluntar. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment prin transmiterea unei notificări către Dr. Reddy’s, retragere ce produce efecte pentru viitor. O astfel de notificare poate fi trimisă prin email la adresa de e-mail gdpr@drreddys.ro.

Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesului de prelucrare efectuată în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. În situația în care nu se acordă consimțământul sau acesta a fost retras, nu există nicio consecință sau impact negativ. Orice întrebări referitoare la această declarație de consimțământ sau la prelucrarea de către Dr. Reddy’s a datelor cu caracter personal în general pot fi adresate folosind adresa de e-mail gdpr@drreddys.ro   sau datele de contact indicate în Notificarea privind Prelucrarea Datelor.

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea Datelor se regăsesc în Notificarea privind Prelucrarea Datelor, care mi-a fost înmânată împreună cu prezenta Declarație de Consimțământ.

Am înțeles prezenta declarație de consimțământ și consimt în privința prelucrării Datelor în scopurile de mai sus.

Notificare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Informații generale
 2. Introducere

Prezentul formular de informare are scopul de a vă aduce la cunoștință detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

 1. Operator

Conform GDPR, calitatea de operator este deținută de Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, persoană juridică română, având sediul în Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti, Cod unic de identificare RO27144903, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6590/2010, e-mail: gdpr@drreddys.ro („Dr. Reddy’s”). Dr. Reddy’s are responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal, conform celor detaliate mai jos.

 1. Responsabilul cu Protecția Datelor

Aveți posibilitatea de a contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind următoarele date de contact: adresa de e-mail gdpr@drreddys.ro, adresa poștală: Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spatiul 1, etaj 5, cod postal 074134, sector 1, Bucuresti.

 1. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal conform descrierii din Declarația de Consimțământ în scopul (i) furnizării de informații relevante cu privire la produsele din portofoliul Dr. Reddy’s, îmbunătățirea și promovarea acestora, precum și a activității Dr. Reddy’s în general, prin furnizarea de informații medicale sau științifice cu privire la acestea și a altor informații utile pentru domeniul dumneavoastră de activitate; și (ii) realizării de cercetări și sondaje de către Dr. Reddy’s cu implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății. Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri similare, compatibile cu cele enumerate mai sus. Dacă trebuie să folosim informațiile dumneavoastră personale pentru un alt scop, vă vom anunța și prezenta baza legală care ne permite să facem acest lucru.

În vederea realizării acestor scopuri, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesibile și vor putea fi dezvăluite personalului autorizat al Dr. Reddy’s, precum și consultanților și furnizorilor externi de servicii ai Dr. Reddy’s din România.

Vă informăm că vom transmite Datele dvs. cu caracter personal prestatorilor de servicii sau companiilor din grup situate în afara spațiului economic european („țări terțe”), în care legile aplicabile nu garantează un nivel adecvat de protecție a datelor. În astfel de cazuri, luăm măsuri adecvate pentru a proteja Datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către destinatari situați într-o ţară terţă numai dacă aceşti destinatari au încheiat clauzele contractuale standard ale UE cu noi sau dacă acești destinatari au implementat Reguli corporatiste obligatorii.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dumneavoastră. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea datelor sus-menționate sunt voluntare. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, iar furnizarea acestora nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, acest lucru nu va avea nicio consecință în ceea ce vă privește. Datele cu caracter personal mai sus-menționate sunt păstrate până la retragerea consimțământului dumneavoastră exprimat prin Declarația de Consimțământ.

 1. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în orice moment la datele de contact indicate la punctul 1 de mai sus, fără a fi necesar să respectați anumite formalități de notificare, pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați conform legislației. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • dreptul de acces: puteți primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate;
 • dreptul la rectificare: puteți solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informarea altor operatori cu privire la solicitarea de ștergere;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator;
 • dreptul la opoziție: vă puteți opune la prelucrarea datelor pentru a o opri;
 • dreptul de a depune plângere: puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR;
 • dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat, în vederea încetării unei prelucrări a datelor bazate pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.